1Sitemize kayıt olun
2Ücretsiz katagorilere bakın.
3Ücret ödemeden hizmet alın

Herhangi bir proplem veya sorun bildirim için email  destek [ @ ] fevt.net . Teşekürler!

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi-Cuma 07:00 - 02:00
Cumartesi- 17:00 -20:00

WhatsApp:+ +90 535 517 78 29

Web Sistemlerinde Ünvanlar

"Programcı, uygulama geliştirici ve hacker kavramları genellikle birbiriyle karıştırılır. Hangisinin ne kapasitede çalışabileceği, neye hakim olacağı çok net anlaşılmadığı şeklinde, çoğu zaman de net bir halde birbirlerinden ayrılmaları da olası olmaz. Genel hatlarıyla her üç olgunun da tanımları birbiriyle karışabiliyor. Onun için bir açıklık getirmekte fayda var. Bunun için en önce programcının en yapmış olduğuna, nelere hakim olabildiğine bakmakta yarar var. Çünkü programcılar teknolojik piramidin en üstünde yer alıyorlar.

Bir Programcı, Bir Hacker ve tatbik Geliştiricisinin Arasındaki Farklar nelerdir? Yukarıdaki teknolojik yetenek kapsamı grafiğine dikkat edecek olursanız, programcıların hem uygulama geliştiriciliği, hem de hacker katmanlarını kapsadığını görebilirsiniz. Buradan da anlayacağımız gibi tatbik geliştiricileri ve hackerlar programcılarının yeteneklerinin bir "tık" altında kalıyorlar.
Programcı ne yapar ve kime denir? Programcılar değişik mevzularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir şekilde çözümleyerek ve değerlendirebilen ve sistematik çözümlemeler üretebilen program yazan kişiler olarak tanımlanabilirler. Programcı kime denir? Programcılar birden fazla bilgisayar programlama dili bilirler. Bu dilleri elindeki verilere dayandırarak en müsait olanı seçecek şekilde analiz edebilirler. Programcılar, programlama dillerinin imlaında kullanılan kodlamaları da yapabilir hatta bunları yeri geldiğinde çeşitlendirerek uygulamaya koyabilirler. Programcılar 3 ana grup altında toplanırlar. Mimarlar, programların makalelması için lüzumlu teknolojileri belirler. Analistler, programların geliştirilmesi aşamasında, hatanın kaynaklarını gören ve geliştiricilere raporlayan birimi oluşturur. En son geliştiriciler de hedeflenen programı yazarlar ve teste doğal olarak tutarlar. Çoğu programcı her grupta işlevsel olarak görev alacak kadar bilinçli ve yetkilidir. Kısaca programcılar;     Kodun önce algoritmasını anlayan,
    Projenin ihtiyacına göre hangi kodun makalelacağını tespit eden,
    Kodu yazmadan önce sağlam ve bereketli olacak kod yapsıcaklıknı kurabilen,
    Kodun doğru ve sağlam olduğunu idrak etmek için testler gerçekleştiren,
    Her yazılım dili hakkındaki malumat sahibi insanlardır. Makalelım geliştirici ne yapar, kimler uygulama geliştirebilir? Yazılım geliştirici olmak için çok fazla yazılım bilgisine ve bir programcı kadar donanıma haiz olmak gerekmiyor. Mesela mobil yazılım geliştiriciler, Google’ın kullanıldığı aleni kaynak kodlu bir makalelım olan Eclipse ve / veya benzeri programları kullanarak uygulama geliştirilebiliyor. Bir Programcı, Bir Hacker ve tatbik Geliştiricisinin Arasındaki Farklar nedir? Bu anlattığım işin birazcık amatör tarafı. Aslına bakarsak Android uygulamaları yapılmak isteyenlerin birazcık Java kodlama diline hakim olması gerekiyor. Windows uygulamalar için için C++ veya C# ile tanfer olmak da yarar var. Öte taraftan Apple (iOS) için Objective-C, feysbuk için PHP ve ASP.NET benzer biçimde kodlama dilleri ile tanışık olmak son derece faydalı olabiliyor. Ancak bu kıstaslar bir programcı olmak için yine de yeterli olmuyor. Öte taraftan yazılım geliştiriciler algoritma yaratmak isteyen ve bundan keyif alan insanoğlu olarak da tanınabilir. Yazılım geliştiriciler, ihtiyaca yönelik çözümleri planlayarak ve uygulamaya geçirebilirler. Ayrıca;     Kodun nasıl geliştirileceğini, nelerin düzenlenmesi gerektiğini araştırır ve denerler.
    Mevcut ürünün güçlü ve sıska taraflarını değerlendirir, kontrol ederler.
    Farklı sistemleri ve makalelım dillerini kullanabilirler.
    Örnek kodları yazmak yerine kodlar üretirler.
    Farklı altyapılar kullanmak ve tecrübe etmek isterler, hatta çoğunun kendi oluşturduğu makalelım kurgulama altyapıları olabilir. Hacker kime denir? Hackerlar belli bir seviyeye kadar programlama ve sunucu kurma bilgi seviyesine haiz kişiler olarak tanımlanabilir. Bir hacker kendini geliştiren ve vizyonu açık, sürekli bir şeyler öğrenen insanlar olarak da tanımlanabilir. Bilgisayar programcılığı tabanından bakacak olursak hackerlar, bir exploit'e bir takım düzeltme uygulayabilirler ve onu gayeları doğrultusunda kullanabilirler. Hazır yazılımları işleyebilir, değiştirebilir yahut yeniden yazabilirler. Yaptıkları aslında "reverse engineering" (tersine mühendislik) olarak tanınabilir. Var olan yapıları bozarak başka türlü çalışmalarını sağlayabilirler. Bir Programcı, Bir Hacker ve uygulama Geliştiricisinin Arasındaki Farklar nelerdir? Aslen bundan bir müddet önce hackerlarla ilgili detaylı bir imlaızı sizlerle paylaşmıştık. Hacker'ların bir şey ürettiğini söylemek son derece yanlış bir tanımlama olabilir. Çünkü hackerlar çoğunlukla üretilmiş şeyleri bozmakla meşguldürler." Kaynak Tamindir.

TOP