1Sitemize kayıt olun
2Ücretsiz katagorilere bakın.
3Ücret ödemeden hizmet alın

Herhangi bir proplem veya sorun bildirim için email  destek [ @ ] fevt.net . Teşekürler!

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi-Cuma 11:00 - 22:00
Cumartesi- 13:00 -17:00

GSM: 0 545 942 20 50

Hesap Oluştur

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Web Sayfası Hazırlama

Web sayfası hazırlamak için önerilen yöntem:

Bir web sayfasının hazırlığı temel olarak 3 aşamadan oluşur: Planlama, tasarım ve bakım.

Planlama: Web sayfasını hazırlamaya başlarken öncelikle, sayfanın amacı ve kimlere yönelik olacağı belirlenmelidir.

Web sitesinin amacı: Bir web sayfası kişinin/kurumun tanıtımı, kişi/kurum hakkında bilgi verme, belli kullanıcılarla iletişim kurma ya da etkileşim sağlama gibi amaçlarla oluşturulabilir. Web sayfasının amacı önceden net olarak belirlenmelidir ve tüm tasarım bu doğrultuda yapılmalıdır. Aksi takdirde, sayfayı bir kez ziyaret eden bir kullanıcı, sayfada neleri bulabileceğini anlayamaz, sayfadan nasıl yararlanacağını bilemez ise hayal kırıklığına uğrayabilir ve bir daha o sayfayı ziyaret etmeyebilir. Örneğin, sadece bilgi sağlama amaçlı hazırlanmış bir sayfada çok ağır imajlar kullanmak, sayfanın daha yavaş çalışmasına neden olabilir ve bir kullanıcı aradığı bilgiye hızlıca ulaşamaz ise, web sayfası da amacına hizmet edememiş olur.

Hedef kullanıcı kitlesi: Web sayfasının amacı belirlendikten sonra kimlere yönelik olacağı da net olarak belirlenmelidir.

Tasarım: Amacın ve hedef kullanıcı kitlesinin belirlenmesi sonrasında, web sayfasının 4 aşamalı tasarımına başlanabilir. Bu aşamalar birbiri ardına takip edilebileceği gibi, web sayfası hazırlayıcısının tercihine bağlı olarak birbirine paralel olarak da yürütülebilir.
İçerik tasarımı: Kullanıcılar web sayfalarını öncelikli olarak içeriği için ziyaret ederler. Dolayısıyla görüntüsünden önce, sayfa içinde hangi bilgilerin nasıl bir yapı içinde sunulacağı tasarlanmalıdır.

Görsel tasarım: Bilgi yapısı tasarlandıktan sonra (ya da tasarlanırken) sayfaların arayüz tasarımına geçilebilir.

Altyapı tasarımı: Görsel tasarımdan sonra (ya da tasarım sırasında) bilgilerin ve hazırlanan tasarımın web ortamına nasıl aktarılacağı konusunda tercihler yapılmalı ve sonraki çalışmalara kolaylık sağlaması amacıyla bir şablon sayfa oluşturulmalıdır

Test: Tasarım aşamasının ilk 3 adımı (içerik tasarımı, görsel tasarımı, altyapı tasarımı) tamamlandıktan sonra, hazırlanan tüm web sayfaları kullanıma açılmadan önce, çeşitli ölçütlere göre ve mümkünse hedef kullanıcı kitlesinden seçilecek temsilcilerle tekrarlı testlere tabi tutulmalıdır.

Bakım: Aslında web sayfalarını kullanıma açmak, web sayfası hazırlayıcısının işinin bittiği anlamına gelmemelidir.

TOP